تبلیغات
 

تحلیلی بر رابطه ج ن س  قبل از ازدواج و پدیده ساختارشکنی ج ن س

1 – شناخت جنسیتی : اینكه سكس با جنس مخالف قبل از ازدواج موجب شناخت بیشتر بین دو جنس نسبت به همدیگر میشود و حاصل این امر میتواند با افزودن بر بار تجربی افراد ، موجب گزینش و شناخت بهتر برای آینده مشترك شود .  

2 – برابری و آزادی جنسی : بر اساس این تفکر نشات گرفته از فمنیسم که زنها هم حق دارند به مانند مردان پیش از ازدواج رابطه جنسی داشته باشند و  پاسخ به این سوال كه : چرا باید اغلب پسران آزادانه سكس داشته باشند


 كسی معترضشان نشود اما دختران باید همیشه در محدودیت باشند ؟  

3 – اعتقاد به اختیار و مخالفت با جبر : اینكه انسان با اختیار زاده شده است و جبر بدترین قفس برای روح انسانی است ، پس هر فرد آزاد است در همه مسائل زندگی اش بر اساس همین اختیار تصمیم بگیرد و سكس هم یكی از همین جنبه ها و مسائل زندگی است كه اختیارش در دست انسان است كه چه موقع داشته باشد و چه موقع نداشته باشد .

 

? - اعتقاد به حرمت حریم خصوصی افراد : اینکه حریم خصوصی افراد باید بدور از محدودیت باشد و فرد بتواند آزادانه آنچه را که می پسندد در حریم خوصوصی خود اجرا کند و حکومت و جامعه هیچ حقی بر تاثیر گذاری بر آن نداشته باشند .

 اما همین طور كه مطالعاتم كامل تر میشد و كم كم به جنبه های اجتماعی و رفتارشناسی جنسیتی اش نزدیك میشدم نتایج تحقیقاتم جالبتر و دگرگون تر میشد .  

جالب از این نظر كه به هنگام مواجه با فرهنگ های مختلف نتایج یكی میشد و دگرگون از این نظر كه ?اصل ایتدایی فقط از یك بعد پایدار بودند و هرگاه كه از ابعاد دیگر به این قضیه نگاه میشد ، نتایج و ایده های جدید تری را به من می داد .

 

مثلا هنگامیكه این قضیه را از مدخل دو فرهنگ ایرانی و آمریكایی مورد برسی قرار دادم و نتایج تحقیقاتم بر روی جامعه تصادفی در ایران را با نتایج تحقیق انجام گرفته مشابه توسط یكی از مراكز مطالعات آمریكایی تطابق دادم نتایج كاملا یكسان بودند ! برای اطلاع میتوان خدمتتان عرض كنم كه در ایالات متحده آمریكا نیز سكس قبل از ازدوج امری مطرود است و بر اساس نتایج یك نظر سنجی كه توسط یكی از مراكز پژوهشی در چندین ایالت آمریكا صورت گرفته نوجوانان آمریکائی نسبت به هم سن و سالان خودشان در یک دهه قبل تمایل بیشتری دارند که اولین س. ک سشان در سن های بالاتر باشد و قریب به 85% دختران و پسران آمریکائی اظهار تمایل کردن که مایل هستند اولین س. ک سشان پس از ازدواج باشد ! اما از اینکه زیاد هم این زمان طولانی بشود  زیاد خوششان نمی آید ، در ادامه این تحقیق آمده است كه توجه به معنویات و رعایت اصول مذهبی در بین جوانان آمریكائی رو به رشد است و چشم انداز قرن آینده برای بشر را این گونه توصیف كرده است كه جهان رو به سمت معنویت گرایی است .

 

بعلاوه اینها ، وقتی سكس قبل از ازدواج از ابعاد دیگری نظیر روانشناسی ، رفتارشناسی ، فرهنگ ، مذهب ، جامع شناسی ، انسانشناسی ، اخلاق و ...... مورد برسی قرار میگیرد ، نتایج كلا به دو سمت موافق و مخالف تقسمیم میشوند كه در جمع بندی نهایی سنگینی قسمت مخالف در ترازوی سنجش بسیار بیش تر از موافق است .

در ابتدا تصور داشتم که این تصور من حاصله جو مذهبی و محافظه کاری ایران است و من به دلیل اینکه در این جوزندگی میکنم به دنبال توجیهی برای نهی این امر ام ، اما وقتیکه نظرات متعدد روانشانسان و جامعه شناسان آمریکایی را اعم از کاپلان ، هایت ، مزلو ، اریک فروم ، یونگ و .... را در مورده رابطه جنسی ، عشق و عقده ادیپال مطالعه کردم کاملا به این نتیجه رسیدم که موضوع س. ک س اولا با عشق و محبت تفاوت دارد و درنتیجه ابراز محبت و عشق میتواند بدون حضور س. ک س نیز انجام گیرد و س. ک س تنها مدلی از ابراز عشق است و دوما قوانین اجتماعی و ساختارهای آن جزء مهمترین اصول برای دسته بندی طبیعی بودن یا غیر طبیعی بودن رفتار جنسی اند و بر رفتارجنسی یک جامعه تاثیر شگرف و متقابل میگذارند ، درنتیجه به دلیل چند بعدی بودن رفتارجنسی فرد در روابطش بافرد دیگر و متعاقبا با جامعه ُ، نمیتوان گفت که ساختارشکنی اجتماعی و نادیده گرفتن حدود قوانین آن میتواند ماییه کامیابی یا بهره مندی فرد شود ، کما اینکه اگر همین ساختارشکنی انجام شود آن گفتمان غالب بر فرهنگ و ساختارهای اجتماعی آن جامعه خود به عنوان موجی غالب فرد یا افرادی را که اقدام به نقض آن و به نوعی شنا بر خلاف جهت آن کرده اند را حضم و حذف خواهد کرد آن هم به جرم ضد اجتماعی گری فرد ، درنتیجه هرگونه ساختارشکنی و رفتاری خارج از چهارچوب جامعه بدون تحول درونی جامعه مذکور و گفتمان های غالب موثر برآن محکوم به شکست است و موج غالب معمولا همیشه پیروز میشود و تاریخ را خواهد نوشت و موج مغلوب که در تاریخ زیاد هم بوده اند همیشه در سایه موج غالب حضم و حذف میشوند وتنها درصورتی میتوان به بهبود وضعیت موجود و تغییر امیدوار بود که گفتمان غالب جنسی آن جامعه به همراه تمامی عوامل تاثیر گذار بر آن دچار استحاله درونی بشوند ، استحاله ای که میتواند از طریق تغییر وضعیت آگاهی جنسی جامعه هدف ، تغییر خواسته ها و ارزش های ساختار جنسی آن جامعه ، اطلاع رسانی بلند مدت و هدفمند به منظور آموزش صحیح جامعه هدف ، وضع قوانین تسهیل کننده برای گذر آن گفتمان به گفتمانی نوتر و بروزتر و ...... انجام بشود ، اما دوستان عزیز فراموش نکنید که در وضعیت فعلی کشور ما اکثر این شرایط برای تغییر گفتمان غالب جنسی کشور محیا نیست درنتیجه این تئوری که اگر همه س. ک س قبل از ازدواج داشته باشند یا اینکه اگر با رواج ساختارشکنی میتوانیم وضعیت را در بلند مدت تغییر دهیم جز خیالی توهم گونه بیش نیست ، زیراکه گفتمانیکه هزاران سال در یک جامعه ریشه دوانیده با اندک ساختارشکنی قابل تغییر نخواهد بود و حتی از آن خطرناک تر ساختارشکنی غیر هدفمند و غیر کنترل شده خود عامل بوجودآمدن هزاران مشکل ثانویه جدید از قبیل زایش اختلالات جنسی و رفتاری - کنشی جنسی در بلند مدت ، بی بندوباری ، مشکلات ضد اجتماعی و ..... می شود که خود به مراتب بسیار خطرناک تر از حفظ وضع موجود است ، درنتیجه همین الان به دوستان طرفدار نظریه ساختارشکنی و شنا بر خلاف جهت آب این را خاطر نشان کنم که این حرکت شما هرچند که موجبات کامیابی تان را در کوتاه مدت محیا میسازد اما راه را بر حضم و حذف شما در بلند مدت نیز باز میکند و به جرم ضد اجتماعی بودن محکوم به فنا هستید ، مطمئن هم باشید که بوده اند در طول زمانهای بسیار که سعی بر این امر داشته اند اما طرفی بر نبستند و نتوانسته اند تغییری ایجاد کنند چون همیشه در اقلیت بوده اند و همچنین اصلا صرف خود تغییر رفتار جنسی متضمن تغییر گفتمان جنسی یک جامعه نیست  ، پس بهتراست به جای اصرار بر رفتارهای ضد اجتماعی با افزایش آگاهی جنسی تان و رعایت بردباری جنسی در جهت حرکت آب روان شوید تا بتوانید همیشه و پایدار کامیاب باشید و نه مقطعی و گذرا ! کار تغییر ساختار را هم بگذارید به عهده روشنفکران و متخصصین امر در مراکز آکادمیک و سیاسی و اجتماعی مطمئن هم باشید که ما راهی جز مدرن شدن نداریم و این گفتمان حاکم برای بقا نیاز به تغییر و اصلاح زیاد دارد و اصلاح نیز خواهد شد ، اما نه از طریق اشاعه رفتارهای ضد اجتماعی بلکه از راه صحیح و اصولی خود و تغییر تمامی اجزای درونی خودش  ( بگذریم که بحث در این مورد بسیار زیاد است ، اما برای آشنایی بیشتر میتوانید کتاب رفتارهای جنسی انسان نوشته دکتر علی اسلامی نسب را مطالعه بفرماید تا از نظر تئوریک با نظرگاه های مختلف در دنیا پیرامون مسائل جنسی آشنا بشوید و این شبه برایتان ایجاد نشود که این نوشتار بر پاییه تصورات مذهبی ایرانی نگارش شده است .  )

 در ادامه این نوشتار سعی بر این شده  ، بعضی ابعادی را كه بر نهی سكس قبل از ازدواج ( بنا بر همان ادله بالا ) تاكید دارند را بر شما بنمایانم ، حال اگر به این دوست صمیمیتان اطمینان دارید و خواهان یك رابطه بلند مدت و پایدار جنسی هستید میتوانید از این نوشته ها استفاده مفید ببرید ولی اگر اعتقادی به اینگونه سخنان ندارید میتوانید وارد گود تجربه عملی بشوید تا آن وقت با گوشت و پوستتان این نوشته ها را درك كنید و بعد از چند سال برگردید و دوباره نوشته های من را بخوانید !  

دلایل نهی سكس قبل از ازدواج از نگاه های 9 گانه :

1 – بعد رفتار شناختی :  « افراد مختلف نسبت به رابطه جنسی دید متفاوتی دارند »  رابطه جنسی برای آنان میتواند به مفهوم تعهد، سرگرمی، لذت صرف، صمیمیت و یا هیچ چیز دیگری باشد. بهتر آنست كه شما تا زمانی كه شناخت كافی نسبت به فرد و نحوه نگرش وی به سكس پیدا نكرده اید اقدام به برقراری رابطه جنسی نكنید. زیرا برای مثال اگر شما به سكس به دید تعهد و صمیمیت بنگرید و به امید آنكه با برقراری رابطه جنسی محبوب خود را از دست نخواهید داد به آن تن در دهید ( کاریکه اکثر دختران جوان انجام میدهند ) و به عكس از نظر  فرد محبوب شما سكس یك لذتجویی صرف باشد آنوقت اندوه بزرگ و سرنوشت غم انگیزی را برای خود رقم زده اید.

2 -  بعد جامع شناختی : صرف نظر از آنكه شما چگونه می اندیشید، رابطه جنسی پیامدها و تاثیرات شگرف و مهمی را برای شما در بر خواهد داشت ، مفروضات این بعد را در بالا نیز ذکر کردم که ساختارشکنی اجتماعی بدون تحول اجتماعی باعث تقابل فرد با جامعه میشود و درنهایت هم گفتمان غالب فرد را به دلیل ضد اجتماعی بودنش حذف خواهد کرد ، حال میتوان بعضی از پیامدهای س. ک س قبل از ازدواج را مانند مسئله بکارت و رد دختران غیرباکره از سوی مردان در جامعه ، مسئله منحرف نامیده شدن افراد و بحران عدم اعتماد بین آنها و جامعه و ..... را از این دیگاه مورد برسی قرار داد .

3 – بعد روانشناختی : رابطه جنسی احساسات شما را تحت الشعاع قرار داده و آنها را تشدید، لجام گسیخته و یا منحرف میسازد زیرا مغز انسان در سیر تكاملی خود به گونه ای طراحی گردیده است كه هنگام مواجهه با موقعیتهای امكان  برقراری رابطه جنسی همچون شرایط تهدید آمیز مواد شیمیایی خاصی را آزاد میسازد كه روند اندیشیدن را متوقف میسازند. در واقع شما را ناخودآگاه به برقراری رابطه جنسی هدایت میكند تا شما قادر باشید با تولید مثل به بقاء خود ادامه دهید. اما آیا این موقعیتها همان جایی ست كه شما میخواهید با یك فردی كه شناخت چندانی از وی ندارید باشید؟ بنابراین در مرحله تعیین كننده شناخت فردی شما از هوشیاری كافی برای اتخاذ تصمیمات منطقی برخوردار نخواهید بود.

4 -  بعد فیزیولوژیك : « رابطه جنسی مواد شیمیایی "پیوند دهنده" و "دلبسته كننده" آزاد میسازد » برقراری رابطه جنسی در دو جنس موجب آزاد سازی مواد شیمایی میگردد كه احساس دلبستگی را در آنها پدید می آورد. آیا شما میخواهید اجازه دهید تا مواد شیمیایی مغز شما برای شما تصمیم گیری كنند كه به چه كسی دلبستگی پیدا كنید؟ دست نگه دارید شما با این كار رنج بزرگی را به جان خواهید خرید زمانی كه باید از شریك خود جدا گردید اما به سبب برقراری رابطه جنسی به وی دلبسته شده اید.

5 – بعد فرهنگی - اجتماعی :  « رابطه جنسی دامنه انتخاب شما را محدود میسازد » رابطه جنسی شما را ملزم میسازد تا شتابزده و خیلی زود هنگام در مورد رابطه تان تصمیم بگیرید و سناریوی دهشتناك تر آنكه  باردار بودن، شما را در امر تصمیم گیری و انتخاب در تنگنا قرار دهد. هنگامی كه با شریك خود رابطه جنسی برقرار نكرده باشید آسانتر میتوانید خود را از یك رابطه ناسالم بیرون بكشید.

6 -  بعد انسانشناختی : « انتظار و پیش بینی استرس زاست، اما شیرین و مهیج » یكدیگر را از آن محروم نسازید. این در سرشت انسان است كه چیزی را كه با تلاش و انتظار بیشتر بدست می آورد، بیشتر هم قدرش را می داند. همچنین رابطه جنسی زود هنگام مرحله خیالپردازیها و رویاهای ما نسبت به محبوبمان را عملا حذف میكند و شور و هیجان عاشقی را كمرنگ و كسالت بار میسازد.

7 -  بعد اخلاقی :  « برقراری رابطه جنسی زود هنگام و شتابزده بر عدم خویشتنداری و فقدان احترام دلالت دارد »  زمانی كه شریك شما این فرصت را به شما نمیدهد تا پس از شناخت كافی  و مبتنی بر عقل و رضایت كامل شما رابطه جنسی آغاز گردد و یا به شما تنها به یك ابزار جنسی مینگرد در واقع احترامی برای شما قائل نیست. همچنین عدم توانایی در كنترل غرایز در فرد میتواند گواهی بر بی ارادگی و خیانت كار بودن وی نیز باشد. اینگونه نتیجه گیری ها ممكن است كاملا غلط و نادرست باشد اما چرا باید یك موضوع پیچیده را بغرنج تر كرد؟

8 – بعد پزشكی و بهداشتی :  پیشگیری از بیماریهای مقاربتی نظیر ایدز بسیار مهم است  ،  شما هنگامی كه نسبت به طرف مقابل خود شناخت كافی ندارید هرگز نباید ریسك كنید و خود را در معرض انواع بیماریهای آمیزشی قرار دهید .   


9 -  بعد عقلانی :  یكی از مهمترین انگیزه های مردان از برقراری رابطه با جنس مخالف خود امید به برقراری رابطه جنسی با وی است. بنابراین دختران نباید زود هنگام و شتابزده اقدام به برقراری رابطه جنسی كنند زیرا با این كار ممكن است شانس خود را برای ازدواج با فرد به میزان زیادی از دست بدهند. همچنین دخترانی كه خیلی زود به رابطه جنسی تن میدهند نزد مردان ارج و قربی نخواهند داشت. جمع بندی و نتیجه گیری :  

در نوشته بالا فقط 9 بعد كلیدی از ابعادی كه به ما نشان میدهند كه سكس قبل از ازدواج مشكلات و معایبش بسیار بیشتر از نیكیها و خوبیهایش است ، ذكر شده است و من از پرداختن به بقیه ابعاد خود داری كردم و آن را به شما واگذار میكنم تا با مكاشفه و كسب تجربه به آن ابعاد برسید و یا با مطالعه از آنها آگاهی یابید ، اما همین جا هم باید به شما خاطر نشان كنم كه این عمل صرفا ناپسندیده نیست و مفایدی هم دارد ولی چون مفایدش بسیار كمتر از معایبش است به شما توصیه میكنم تا این سخنان را جدی بگیرید و با تمرین بردباری و حاكم كردن تعقل بر روابطتتان آنها را محكم و پایدار كنید .