تبلیغات
 

فرق ازدواج موقت با زنا-احکام جماع و آمیزش - ازدواج موقت :

 

 1 - در ازدواج موقت رضایت زن شرط اصلی است اما می توان زنی را مجبور به زنا کرد .

2 - در ازدواج موقت امکان آمیزش ج ن س ی دسته جمعی نیست ، اما در زنا هر تعداد پسر می توانند با یک دختر آمیزش کنند و بر عکس .

3 - در ازدواج موقت اگر فرزندی متولد شود حلال زاده است در صورتی که در زنا اگر فرزندی به دنیا بیاید حرام زاده است.

4 - در ازدواج موقت پس از پایان زمان مقرر زن و مرد به هم نا محرم می شوند اما در زنا زن و مرد می توانند تا ابد به هم محرم باشند.

5 - در ازدواج موقت مهریه باید پرداخته شود اما در زنا مرد می تواند بدون پرداخت مهریه به کار خود مشغول شود .

6 - در ازدواج موقت در صورتی که نزدیکی صورت بگیرد ، پس از تمام شدن مدت ، زن باید چهل و پنج روز و یا به اندازه دو حیض کامل ، عده نگه دارد ( از ازدواج با مردان دیگر پرهیز نماید ) اما در زنا زن پس از اتمام نزدیکی می تواند با مرد دیگری نزدیکی کند .

7 - در ازدواج موقت ، صیغه ی عقد بین زن و مرد خوانده می شود ، که نشاندهنده تسلیم بودن آنها در برابر خداوند است ، اما در زنا عشوه گری و چشم چرانی مقدمه کار است .

8 - در ازدواج موقت دختران باکره زیر 9 سال ( نابالغ ) و دختران باکره دیوانه ، نیاز به اجازه پدر یا جد پدری است ، اما در زنا دختران دیوانه و نابالغ به راحتی راضی به همبستری مخفیانه می شوند .

 9 ازدواج موقت در بعضی از موارد ، زمینه ازدواج دائم می شود ، اما یک مرد هیچ گاه حاضر نیست با زنی که زنا کرده است ، پیمان وفاداری ببندد و بر عکس .

10 کسی که ازدواج موقت می کند ، هم ثواب می کند و هم خود را از گناه نجات می دهد ، اما کسی که زنا می کند ، زشتی گناه از چشم او می افتد و نفس او برای پذیرش گناهان دیگر نیز آماده می شود

احکام جماع و آمیزش - ازدواج موقت

آیا مرد با داشتن همسر دایم، مى ‏تواند ازدواج موقت كند؟ رضایت و اجازه ‏همسر دایمى او چه نقشى دارد؟

مرد با داشتن همسر دائمى شرعا مى ‏تواند ازدواج موقت نماید و اجازه از همسر شرط صحت نیست، ولى اگر در ضمن عقد با همسر اول شرط كرده كه بدون رضایت همسرش زن دیگرى نگیرد باید به این تعهد عمل نماید. البته با داشتن زنى كه به وظایف خود عمل مى ‏كند مصلحت در ازدواج مجدد نیست‏.

آیا در ازدواج موقت با دختر باكره، اذن پدر دختر لازم است؟

به نظر بسیارى از فقها ازدواج با دختر بكر چه به طور دائم و چه موقت بنابر احتیاط واجب اجازه پدر یا جد پدرى لازم است - بدیهى است اگر ازدواج با اجازه پدر یا جد پدرى دختر انجام بگیرد هر گونه لذت بردن از او اشكال ندارد.

كمترین و بیشترین زمان ازدواج موقت چقدر است؟

آنچه در ازدواج موقت شرط است این است كه مدت ذكر شود و زمان معین باشد ولى این كه اكثر و اقل زمان آن چقدر باید باشد مى ‏توان مدت عقد موقت را از یك ساعت تا 99 سال هم قرار داد.

فرزندى كه از ازدواج موقت متولد مى‏ شود مربوط به پدر است یا مادر؟

بچه مربوط به پدر و مادر است و به طور كلى فرزندانى كه از عقد موقت متولد مى ‏شوند همه حقوق فرزندى را دارند.

آیا ازدواج موقت با دخترى كه بكارتش از راه غیر شوهر كردن ‏از بین رفته است نیاز به اذن پدر دارد؟
اگر بكارت به غیر شوهركردن از بین رفته باشد، باز هم براى ازدواج (چه دائم و چه موقت) اذن پدر یا جد پدرى شرط است.

آیا ثبت ازدواج موقت در دفتر اسناد رسمى ضرورى است؟

از نظر قانونى لازم است. این مسأله از احكام انتظامى حكومتى است و تخلف از آن داراى پیگرد قانونى است ولى مبطل عقد نیست‏.

 

ازدواج موقت با اهل كتاب و مشرك چه حكمى دارد و عقد ازدواج به چه‏ صورتى ‏باید باشد؟

صیغه كردن زنان اهل كتاب (یهودى و مسیحى) اشكال ندارد ولى ازدواج با زنان مشرك (مثل بت‏ پرست‏ها) به هیچ وجه (دائم و موقت) جایز نیست. در صورت جمع بودن شرایط صیغه (مثل این كه در عده نباشد) احتیاط آن است كه صیغه آن به عربى صحیح خوانده شود. اما در صورتى كه مرد و زن نتوانند صیغه را به عربى بخوانند مى ‏توانند به زبان خود بخوانند و گرفتن وكیل براى خواندن صیغه به زبان عربى واجب نیست ولى باید لفظى بگویند كه معناى همان صیغه عربى را بفهماند.

شرائط ازدواج موقت را بیان فرمائید.

شرایط نكاح غیر دائم همان شرایط نكاح دائم است به اضافه تعیین مدت زناشویى و تعیین مقدار مهر كه این دو در متن صیغه عقد باید ذكر شود. بنابراین مجموع شرایط نكاح غیر دائم بدین قرار خواهد شد:

1- اذن ولى در صورتى كه دختر باكره باشد و اگر باكره نباشد این شرط لازم نیست.

2- تعیین مدت زناشویى و مقدار مهر در متن صیغه عقد.

3- اجراى صیغه عقد به نحو صحیح به وسیله خود طرفین و اگر طرفین توانایى خواندن صیغه را به عربى نداشته باشند مى ‏توانند وكیل بگیرند.

حكم ازدواج موقت با زن فاحشه و اهل كتاب چیست؟

ازدواج موقت با زن فاحشه جایز است على كراهة خصوصاً اگر از زنان مشهور به زنا باشند كه كراهت شدیدترى دارد. ازدواج موقت با زنان كافرى كه اهل كتاب نیستند جایز نیست ولى با آنان كه اهل كتاب هستند مثل یهودیان و نصرانى ‏ها جایز است و اشكال ندارد،

اگر در مدت ازدواج موقت زن حامله شود آیا فرزندى كه بعدا به دنیا مى ‏آیدمتعلق به پدر است و مسئولیتى بر عهده اوست‏

فرزندانى كه از طریق ازدواج موقت به دنیا مى ‏آیند متعلق به پدر و مادر هستند و مخارج آنان بر عهده پدر است و از تمام حقوقى كه فرزند بر پدر و مادر دارد برخوردار مى ‏باشند.

متعه نمودن زنان بدكاره چه حكمى دارد و باید شرایط ازدواج موقت از نظرعده و... رعایت شود یا نه؟
اكثریت قریب به اتفاق مراجع متعه در مورد سوال را جایز (ولى مكروه) مى‏ دانند. و آمیزش‏هاى نامشروع پیشین عده ندارند. اما براى آمیزش بعد از عقد موقت لازم است عده نگه داشته شود.

آیا انسان بدون وجود شاهدى مى تواند صیغه عقد موقت را بخواند در صورت‏ مواجه شدن با نیروهاى انتظامى چگونه باید جواب دهد؟

از نظر شرعى اگر زن و مردى ادعاى زوجیت با یكدیگر داشته باشند ادعا پذیرفته است مگر آنكه قرینه‏اى بر خلاف و یا فریبى در كار باشد. و خواندن صیغه نیاز به شاهد ندارد.

آیا اگر دختر گفت پدر و مادرم راضى هستند مى ‏شود به گفته او بدون اذن پدربا او ازدواج كرد؟

الف) كافى نیست مگر آن كه دسترسى به پدر ممكن نباشد و یا از گفته او یقین به اذن پدر حاصل شود.

ب) این كه بگوید خودم مسؤول هستم كافى نیست مگر براساس فتواى مرجعى مانند آیت الله بهجت كه در مورد بالغه رشیده اذن پدر را هر چند از نظر تكلیفى لازم مى ‏دانند ولى آن را شرط صحت عقد نمى ‏دانند.

س: آبى كه بعد از تحریكات ج ن س ى از مردان خارج می ‏شود و بدون بو و رنگ وكمى چسبنده است پاك است یا نجس؟

آبها ورطوبت هایى كه قبل از خروج منى در اثر تحریك ج ن س ى از فرد خارج می ‏شود پاك است و وضو را نیز باطل نمی كند همچنین است آبى كه پس از منى خارج می ‏شود. بنابراین جز منى و بول بقیه رطوبت‏ ها پاك است.

س: اگر فرزندى نزدیكى پدر و مادر را ببیند و همین امر باعث استمنا كردن‏او شود آیا گناهش به عهده كیست؟

از نظر اسلام بر پدر و مادر لازم است كه هنگام خلوت كردن كاملاً خود را از دید فرزندان مخفى كنند و سعى نمایند كه حتى صداى نفس آنها به گوش فرزندان نرسد و اگر عمداً رعایت این جهات را نكنند گناه كرده‏اند ولى فرزندان هم باید مواظف رفتار خود باشند و بدون اجازه و سرزده وارد اتاق پدر و مادر نشوند و حتى نگاه كردن از شكاف و یا پنجره‏اى كه به اتاق آنها مربوط است، گناه می ‏باشد. در هر صورت اگر چنین اتفاقى افتاد، دلیل نمی ‏شود كه فرزند خود را به گناه استمنا یا سایر گناهان آلوده نماید بلكه باید از خداوند كمك بخواهد و با نفس و شیطان مبارزه نماید و در اولین فرصت در صورت امكان ازدواج كند و اگر مدتى شیطان بر او غلبه كرد و نتوانست خود را كنترل كند و به گناه آلوده شد، باید توبه كند و به سوى خدا باز گردد.

س: اگر مردى با زنش از پشت نزدیكى كند بر زن نیز غسل جنابت واجب می ‏شود؟
اگر دخول به مقدار ختنه ‏گاه انجام شود هر دو جنب می ‏شوند.

س: نزدیكى از پشت با همسر در مواقعى كه حائض یا آبستن است، چه حكمى دارد؟

وطى كردن در حال عادى كراهت دارد و در حال حیض با رضایت زن كراهت شدیده دارد.

س: آیا غسل جنابت فورا بر انسان واجب مى شود و آیا براى چند مرتبه آمیزش ‏یك غسل كافى است؟

غسل جنابت براى نماز واجب می ‏شود و لازم نیست كه فوراً بعد از جنابت غسل انجام شود، همچنین براى چندین مرتبه جنابت، یك غسل بیشتر واجب نیست.